Bad

 • 61bad — see a bad excuse is better than none bad money drives out good bad news travels fast a bad penny always turns up bad things come in threes there is no such thing as bad weather, only the wrong clothes …

  Proverbs new dictionary

 • 62Bad — Cette page d’homonymie répertorie les différents sujets et articles partageant un même nom. Sur les autres projets Wikimedia : « Bad », sur le Wiktionnaire (dictionnaire universel) Bad, qui signifie « mauvais » en anglais …

  Wikipédia en Français

 • 63bad — See: GO FROM BAD TO WORSE, IN A BAD WAY, IN BAD, IN ONE S BAD GRACES, LEAVE A BAD TASTE IN ONE S MOUTH, NOT BAD or NOT SO BAD or NOT HALF BAD, ON ONE S BAD SIDE, TOO BAD, WITH BAD GRACE …

  Dictionary of American idioms

 • 64bad — See: GO FROM BAD TO WORSE, IN A BAD WAY, IN BAD, IN ONE S BAD GRACES, LEAVE A BAD TASTE IN ONE S MOUTH, NOT BAD or NOT SO BAD or NOT HALF BAD, ON ONE S BAD SIDE, TOO BAD, WITH BAD GRACE …

  Dictionary of American idioms

 • 65bad — See: go from bad to worse, in a bad way, in bad, in one s bad graces, leave a bad taste in one s mouth, not bad or not so bad or not half bad, on one s bad side, too bad, with bad grace …

  Словарь американских идиом

 • 66bad — 1. is. məh. 1. Təndir və s. qurmaq üçün içinə keçi qılı qatılıb hazırlanan qatı palçıq. 2. Qazma evlərin ortasında palçıqdan qayrılan ocaq yeri. 2. is. <fars.> Yel, külək. Mən aşiq, bad apardı; Bad vurdu, bad apardı; Cəfasını mən çəkdim;… …

  Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • 67Bad — Ba̲d das; (e)s, Bä·der; 1 das Baden (1,2): sich durch ein Bad erfrischen || K: Wannenbad; Warmbad 2 das Wasser, das man in eine Wanne füllt, um (jemanden / etwas) zu ↑baden (1,2) <jemandem / sich ein Bad einlaufen lassen; ins Bad steigen; ein… …

  Langenscheidt Großwörterbuch Deutsch als Fremdsprache

 • 68bad — adjective 1) bad workmanship Syn: unsatisfactory, substandard, poor, inferior, second rate, second class, inadequate, deficient, imperfect, defective, faulty, shoddy, negligent; informal crummy, rotten, pathetic, useless …

  Synonyms and antonyms dictionary

 • 69badə — is. <fars.> şair. 1. Şərab, çaxır. Badə düşkünü. – Qəmzən görünməyib gözə, qanlar içər müdam; Zahid kimi ki, badəni eldən nihan içər. F.. Könül, meyxanə cənnət, badə kövsər, saqidir qılman; Gedib vaiz deyən nisyə sözə ümidvar olma. S. Ə. Ş …

  Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • 70Bad — das Bad, ä er (Grundstufe) das Baden in einer Badewanne oder im Meer Beispiel: Das Bad ist fertig. Kollokation: ein Bad nehmen das Bad, ä er (Grundstufe) Raum in einer Wohnung mit einer Wanne oder Dusche Synonym: Badezimmer Beispiel: Wir haben… …

  Extremes Deutsch